TLV Balloon

מיועד לגיל: 3+ מיקום: פארק גני יהושע, ליד השכרת הסירות. תיאור: הוא כדור פורח ענק אשר המאפשר בחוויית ריחוף תצפית של 360 מעלות על הנוף האורבני של תל אביב והסביבה. להרחבה על tlv baloon  

מיועד לגיל: 3+

מיקום: פארק גני יהושע, ליד השכרת הסירות.

תיאור: הוא כדור פורח ענק אשר המאפשר בחוויית ריחוף תצפית של 360 מעלות על הנוף האורבני של תל אביב והסביבה.

להרחבה על tlv baloon

  
כל הזכויות שמורות לפורטל הורים וילדים "את זה" 2010. כל החומרים ניתנים לשימוש אישי בלבד. מלוא זכויות היוצרים והקניין לכל החומרים המתפרסמים בפורטל הורים וילדים "את זה", לרבות כתבות התוכן, התמונות, הרעיונות, השמות, המשחקים להדפסה, דפי העבודה וההעשרה, סימני המסחר והעיצוב, התכנים המוצגים, הקבצים הגרפיים והטקסטואליים וכל חומר אחר הכלולים בהם. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לצלם, לתרגם, להקליט, לשדר, לקלוט, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי חלק כלשהו מן המידע ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל כנ"ל לשימוש מסחרי בלא קבלת הסכמת הבעלים של פורטל הורים וילדים "את זה" בכתב ומראש